Konstrukce

Nabízím Vám služby konstrukční kanceláře zahrnující všechny konzultační, návrhové a vývojové činnosti od konzultací při definici požadavků na výrobek a jeho parametry až po finální výkresovou a další dokumentaci pro jeho výrobu a uvedení na trh vč.:

  • energetických schémat
  • podrobného návodu k používání, údržbě a seřízení v českém jazyce
  • analýzy rizik dle ISO 12100
  • návrhu opatření a jejich validace (např. bezpečnostních funkcí dle ISO 13 849 – IFA Sistema)
  • přípravy ES Prohlášení o shodě (vydává výrobce).

Zaměřuji se zejména na konstrukci automatizační techniky, jednoúčelových strojů, montážních linek, přípravků apod., ale navrhuji i ocelové konstrukce, plošiny, schodiště, oplocení apod. např. pro stavební projekty.

Spolu s konstrukcí poskytuji asistenci při výrobě a realizaci zařízení a konfiguraci použitých programovatelných prvků (safety skenery, kamerové systémy apod. – zkušenosti např. se Sick microScan3, Keyence IV/IV2, CV-X, TM-3000).

Prototypování a zakázkový 3D tisk

Nabízím výrobu 3D tištěných funkčních dílů, prototypů, náhradních dílů apod. technologií FDM a MSLA. Nejsou-li dodány zákazníkem, mohu 3D modely pro tisk připravit z dodaných fyzických kusů nebo výkresů. Design dílů mohu upravit pro 3D tisk (např. u dílů navržených pro vstřikování), stejně jako zapracovat změny z prototypové série. 3D tisk také intenzivně využívám v rámci vlastních konstrukčních projektů (prototypové díly / sestavy pro ověření funkce i finální součásti strojů či přípravků).

Ve své prototypovací dílně disponuji zázemím pro oměřování (základní měřící nástroje, digitální výškoměr Mitutoyo s rozsahem 300 mm) a 3D skenování dílů, oživení prototypů pomocí základních elektrokomponent i nejběžnějších prototypovacích platforem (Raspberry Pi, Arduino, ESP32). Celkem čtyři 3D tiskárny v provozu poskytují dostatečnou kapacitu a zastupitelnost i pro větší projekty.

Pro 3D tisk používám univerzální technické materiály (PET-G, CPE HG100, ASA…) od českých a evropských výrobců, příp. materiály se specifickými vlastnostmi (samomazný Iglidur I150, flexibilní TPU..). Tam, kde to má smysl, je samozřejmě možné použít i běžný bioplast PLA. Technologií MSLA vyrábím díly hlavně z pružných a odolných („tough“) fotopolymerů (resinů). Díly mohou být osazeny zatavovacími závitovými vložkami, vloženými či zatištěnými maticemi, magnety apod.

Pár slov o mně

Konstrukci se profesionálně věnuji 18 let a mám zkušenosti mimo jiné s konstrukcí jednoúčelových strojů, testerů, montážních linek, robotických pracovišť, přípravků (obráběcích, kontrolních, montážních, svařovacích…) a lisovacích nástrojů. Při realizaci projektů čerpám z vlastních zkušeností stejně jako z aktuálních trendů a dostupných technologií na strojírenském trhu. Při své práci aktivně používám technické normy a při návrhu se velmi aktivně věnuji také bezpečnosti a ergonomii zařízení, která mě jakožto „lidský prvek“ konstrukce velmi baví. V minulosti jsem se profesně zabýval kvalitou (QM, měření na 3D měřícím centru) a těchto zkušeností v konstrukci také intenzivně využívám. Má konstrukční řešení jsou vždy především bezpečnáergonomická a funkční a vyhovují požadavkům a doporučením platné legislativy a technických norem.

Jsem držitelem certifikátů Certified SolidWorks Professional (Mechanical Design, Sheet Metal), SolidWorks Associate (Additive Manufacturing) a ABB Robotics IRC5 úroveň 2 (seřízení a programování průmyslových robotů) a absolvoval jsem řadu školení v oblasti bezpečnosti strojních zařízení a robotiky.

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku a nejsem plátce DPH. Na uvedené fakturační adrese se nenachází provozovna. Osobní schůzku si, prosím, domluvte předem.

Reference