Průmyslová automatizace

Nabízím Vám služby konstrukční kanceláře zahrnující celý proces konstrukčního návrhu od konzultací při definici požadavků, přes zpracování studie a 3D návrhu, rozpracování konstrukčního řešení až po kompletní výrobní dokumentaci vč. 2D a 3D výrobních dat a energetických schémat.

Ke konstrukčnímu řešení, ale i samostatně dodávám veškerou dokumentaci související s bezpečností a ergonomií strojních zařízení a dokumentaci související s uvedením výrobku na trh, vč.:

  • profesionálního podrobného návodu k používání, údržbě a seřízení v českém jazyce
  • analýzy rizik dle ISO 12100 (spolu s návrhem opatření a stanovením jejich požadované úrovně, např. dle ISO 13 849)
  • ověřovacího reportu navržených opatření dle ISO 13 849 (IFA Sistema)
  • přípravy ES Prohlášení o shodě (vydává výrobce).

Spolu s konstrukcí samozřejmě poskytuji asistenci při výrobě a realizaci zařízení a konfiguraci použitých programovatelných prvků (safety skenery, kamerové systémy apod. – zkušenosti např. se Sick Microscan3, Keyence IV/IV2, CV-X, TM-3000).

Samozřejmostí je maximální přizpůsobení výstupů konvencím a zvyklostem zákazníka, individuální razítka s logem Vaší společnosti apod.

Mechanická konstrukce

Kromě konstrukce automatizační techniky nabízím i návrh ocelových konstrukcí, plošin, schodišť, oplocení apod. např. pro stavební projekty. Součástí jsou samozřejmě všechny přípoje a další konstrukční prvky vč. spojovacího materiálu. Výstupem je kromě 3D modelu kompletní výrobní dokumentace vč. všech 2D a 3D výrobních dat, soupis hutního i spojovacího materiálu apod.

Dodávám též konstrukci rámů, stolů či regálů pro vybavení laboratoří, dílen a jiných prostor. Tyto výrobky mohou být svařené z ocelových profilů nebo montované z modulárních hliníkových profilů (Item, Bosch, Maytec…), vč. pracovních desek, závěsných tabulí, osvětlení, zásuvek, úložných boxů na materiál, senzorů PickToLight, tarifoldů a infotabulí, prvků pro umístění nářadí, IT techniky apod. Z těchto prvků mohou vzniknout vysoce komplexní pracoviště nebo celé linky, u kterých je možné již na základě 3D modelu podrobně plánovat workflow, navrhnout tok materiálu a rozmístění vstupních komponent atd., vše s ohledem na ergonomii a bezpečnost práce.

CAD podpora

Nabízím profesionální CAD podporu pro Vaše projekty. Ať už jste výrobce obráběných dílů, prodejce, automechanik, renovujete veterány, stavíte sportovní speciály nebo jste bastlíř a kutil domácí jako já, vymodeluji Vaše díly ve 3D a vytvořím výkresovou dokumentaci na základě dodané papírové dokumentace, ručních náčrtků či fyzických kusů.

Součástí jsou veškerá technologická data vč.:

  • 2D dat pro řezání laserem, vodním paprskem či drátořezem
  • 3D modelů pro obrábění či 3D tisk
  • podrobné dokumentace pro obrábění na sklopném otočném stole (pro eliminaci 4. osy).

Připravím 3D modely vč. vizualizací do elektronických katalogů a konfigurátorů.

3D tisk

Nabízím 3D tisk a odladění prototypů, výrobků, náhradních dílů apod. dle Vašeho zadání. 3D model pro tisk mohu na zakázku vytvořit, příp. tisknu z modelu dodaného zákazníkem.

Díly tisknu nejčastěji z osvědčených technických plastů PET-G a CPE HG100 a bioplastu PLA od českých výrobců. Dalšími používanými materiály pro speciální aplikace jsou kluzný Iglidur I150 nebo flexibilní TPU.

Rozměr tištěného segmentu 250 x 210 x 210 mm. Větší díly mohou být složeny z menších segmentů s použitích tvarových zámků, šroubované, lepené apod. Díly dle potřeby doplním kovovými závitovými vložkami, maticemi apod. a vhodnou povrchovou úpravou (např. chromový lak).

Pár slov o mně

Konstrukci se profesionálně věnuji 16 let a mám zkušenosti mimo jiné s konstrukcí jednoúčelových strojů, testerů, montážních linek, robotických pracovišť, přípravků (kontrolních, montážních, svařovacích…) a lisovacích nástrojů. Při realizaci projektů čerpám z vlastních zkušeností stejně jako z aktuálních trendů a dostupných technologií na strojírenském trhu. Při své práci aktivně používám technické normy a při návrhu se velmi aktivně věnuji také bezpečnosti a ergonomii zařízení, která mě jakožto „lidský prvek“ konstrukce velmi baví. V minulosti jsem se profesně zabýval kvalitou (QM, měření na 3D měřícím centru) a těchto zkušeností v konstrukci také intenzivně využívám. Má konstrukční řešení jsou vždy především bezpečnáergonomická a funkční a vyhovují požadavkům a doporučením platné legislativy a technických norem.

Jsem držitelem certifikátů Certified SolidWorks Professional (Mechanical Design, Sheet Metal) a SolidWorks Associate (Additive Manufacturing) a absolvoval jsem řadu školení v oblasti bezpečnosti strojních zařízení a robotiky. K prototypování využívám kromě zmíněného 3D tisku i vývojové platformy Raspberry Pi a Arduino.

Jsem fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku a nejsem plátce DPH. Na uvedené fakturační adrese se nenachází provozovna. Osobní schůzku si, prosím, domluvte předem.

Reference