Vybrané technické normy a zdroje

normy dostupné předplatitelům na csnonline.agentura-cas.cz nebo jednotlivě na eshop.agentura-cas.cz

magazín ČAS: magazin-cas.cz

Bezpečnost strojních zařízení – obecné

ČSN EN ISO 12100 – analýza rizik
ČSN EN ISO 13857 – bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu
ČSN EN ISO 13854 – nejmenší mezery k zamezení stlačení částí těla
ČSN EN ISO 13849-1/2 – bezpečnostní části ovládacích systémů – PL a kat.
ČSN EN ISO 13 855 – umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblížení částí lidského těla (plakát společnosti Sick k této normě s vysvětlením výpočtu)
ČSN EN ISO 14120 – ochranné kryty
ČSN EN ISO 13850 – nouzové zastavení
ČSN EN ISO 13851 – dvouruční spouštění
ČSN EN 1037+A1 – zamezení neočekávanému spuštění
ČSN IEC/TS 60479-1 – účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo
ČSN EN ISO 4414 – bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy
ČSN EN ISO 4413 – bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy

Ergonomie a přístupy

ČSN EN ISO 9612 – určení expozice hluku na pracovišti (limity v NV 272/2011 Sb.)
ČSN ISO 2631-1/2/5 – hodnocení expozice člověka celkovým vibracím
ČSN EN ISO 14738 – antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa (pracovní výška)
ČSN EN 12464-1 – osvětlení vnitřních pracovních prostorů
ČSN ISO 3864-1/2/3/4 – bezpečnostní barvy, značky, štítky
ČSN EN ISO 7010 – registrované bezpečnostní značky
ČSN EN 166 – osobní prostředky k ochraně očí (např. mechanická pevnost zorníků)
ČSN EN 388+A1 – ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
ČSN EN ISO 14122-1/2/3/4 – trvalé přístupy ke strojním zařízením (plošiny, lávky, schodiště, žebříky, zábradlí…)

Specifická zařízení

ČSN EN 692+A1 – mechanické lisy
ČSN EN 13736+A1 – pneumatické lisy
ČSN EN 693+A2 – hydraulické lisy
ČSN EN ISO 10218-1/2 – roboty
ČSN EN 60825-1 ed. 3 – klasifikace laserových zařízení a požadavky (mj. třídy laserů)
ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 – bezpečnostní požadavky na systémy el. výkonových pohonů s nast. rychlostí (PDS/SR) – obsahuje mj. definici funkcí zastavení STO, SS1 a SS2

Elektro

ČSN EN 60204-1 – elektrická zařízení strojů obecně
ČSN EN 61439-1 – elektrické rozvaděče nízkého napětí
ČSN 33 2000-4-41 – ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN EN 61000-6-2/4 – EMC

Metrologie

ČSN EN ISO 14978 – geometrické specifikace produktu – obecné pojmy a požadavky na měřící vybavení
ČSN EN ISO 13385-1 – posuvná měřidla (posuvky)
ČSN EN ISO 13225 – výškoměry
ČSN EN ISO 3611 – mikrometry
ČSN EN ISO 13102 – digitální úchylkoměry
ČSN EN ISO 3650 – koncové měrky

Ostatní

ČSN EN 60529 – prohlášení dodavatele o shodě
ČSN EN ISO/IEC 17050-1/2 – stupně krytí (IP kód) – wiki
NFPA 704 – Standard System for the Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response
Bezpečnostní klasifikace, H/P/R/S věty